Skill Tour

Competențe transversale pentru turismul rural
durabil în zonele mai puțin dezvoltate ale Europei

Managementul durabil

 • Planificarea și organizarea activității de formare a personalului
 • Planificarea și implementarea de măsuri pentru creșterea motivației personalului.
 • Aplicarea abilităților de gestionare a conflictelor
 • Aplicarea strategiilor de rezolvare a problemelor în grup
 • Demonstrarea respectului față de ceilalți, prin cuvânt și acțiune
 • Schimbarea (sau să fie modificate) pentru a se potrivi unei circumstanțe schimbate
 • Păstrarea calmului în fața dificultăților și cliențiilor supărați
 • Preluarea noilor provocări pe termen scurt
 • Capacitatea de a face față schimbării priorităților și a volumului de muncă
 • Utilizarea gândirii critice și creative pentru a rezolva problemele
 • Luarea de decizii bazate pe procese de raționament critic
 • Îndeplinirea sarcinilor în situații de stres.
 • Adaptarea la evenimente neașteptate și gestionarea incidentelor

Furnizarea de formare pentru dumneavoastră și orice angajat, care poate oferi un potențial beneficiu pentru afacere în mai multe moduri, prin:

 • Îmbunătățirea abilităților, expertizei și cunoștințelor
 • Creșterea productivității
 • Menținerea la curent cu noua tehnologie
 • Respectarea legislației și a regulamentului
 • Creșterea satisfacției la locul de muncă și a moralului
 • Îmbunătățirea imaginii afacerii