Οριζόντιες δεξιότητες για τον βιώσιμο αγροτουρισμό
σε μη ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης

Καλώς ήρθατε σε μια παρουσίαση ικανοτήτων, όπου μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερα πράγματα σχετικά με τη διεύθυνση μιας μικρής αγροτουριστικής επιχείρησης με τρόπο σύγχρονο και υπεύθυνο.